ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ / ACADEMY RESULTS 2.11.2019