PAFOS FC OFFICIAL PRESS RELEASE

English text follows

Ως ΠΑΦΟΣ FC έχουμε μάθει να λειτουργούμε ορθά, επαγγελματικά και όχι παρορμητικά με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων. Έχοντας λοιπόν φτάσει στις επόμενες ημέρες και βλέποντας τα γεγονότα του Σαββάτου ψύχραιμα και πάνω απ’ όλα στοιχειοθετημένα με αποδείξεις, οι οποίες και θα παραδοθούν στους εκάστοτε αρμοδίους, βρισκόμαστε σε θέση να δηλώσουμε τα εξής:

Έπειτα από την εξέταση φωτογραφικού και βιντεογραφημένου υλικού του οποίου μεγάλο μέρος προέρχεται από την κερκίδα των γηπεδούχων, καταδικάζουμε τα όσα έχουν συμβεί μπροστά και μέσα στον πάγκο της ομάδας μας. Πρωτοφανή επεισόδια τα οποία διαφαίνονταν από την έναρξη του αγώνα ότι θα συμβούν, με πρωτεργάτη τον προπονητή της ομάδας της Νέας Σαλαμίνας κ.  Σάββα Πουρσαϊτίδη. Η όλη συμπεριφορά του με την έναρξη του αγώνα κατά τη διάρκεια και στο τέλος ήταν αρκετή να πυροδοτήσει την ατμόσφαιρα και να δώσει αφορμή σε αυτά τα λιγοστά άρρωστα μυαλά να προκαλούν από την κερκίδα με καλυμμένα πρόσωπα και κουκούλες (βλ. Κάρτα Οπαδού ως μέτρο ταυτοποίησης) και άλλους πάνω από το σκέπαστρο της ομάδας μας, να προκαλούν από την πρώτη στιγμή με ποτήρια νερού, τσιγάρα, βωμολοχίες και όχι μόνο, με απίστευτο φανατισμό.

Παρά τα όσα έχουν προηγηθεί και τη ψύχραιμη αντιμετώπιση από πλευράς παικτών και επιτελείου της Pafos FC, φτάνουμε στο δεύτερο τέρμα και την καθαρή νίκη της ομάδας μας, όπου το υλικό δείχνει ξεκάθαρα τους κόσμιους πανηγυρισμούς της πλευράς μας και τον σκόρερ Onni Valakari να παίρνει μία φανέλα, η οποία αναγράφει ‘’Για σένα αρχηγέ Jairo’’ με σκοπό να του αφιερώσει το γκολ. Αυτό που έχει δει όλο το φίλαθλο κοινό της Κύπρου, είναι να δέχονται οι παίκτες μας την επίθεση των παικτών της Νέας Σαλαμίνας και με πρωτεργάτη για άλλη μία φορά το προπονητικό επιτελείο των αντιπάλων, παρασέρνοντας μαζί του όλα τα μέλη του πάγκου της Νέας Σαλαμίνας καθώς και μέλος του Δ.Σ και να έχουν βρεθεί στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Δεν πιστεύουμε πως αυτό έγινε για να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί το τέρμα και τη νίκη μας…

Ακούσαμε για πρόκληση και χειρονομίες από τον Προπονητή μας κ Henning Berg και εντός 24 ωρών οι ίδιοι το αναίρεσαν. Ακούσαμε για ξυλοδαρμό από τον  Τεχνικό Διευθυντή μας κ Gaizka Mendieta η οποία τελικά έγινε επίθεση και ο οποίος διαφαίνεται ξεκάθαρα από το υλικό που έχουμε στην κατοχή μας πως ουδέποτε συμμετείχε στα επεισόδια. Προσωπικότητες οι οποίες, στα τόσα έτη στο χώρο και εν μέσω λαμπρής πορείας στα Παγκόσμια ποδοσφαιρικά δρώμενα, ουδέποτε έδωσαν αφορμή για το οποιοδήποτε σχόλιο.  Αναμένουμε λοιπόν και εδώ την κατάθεση στοιχείων και υλικού όπως μας ειπώθηκε από τους ανθρώπους της Νέας Σαλαμίνας  για τις όποιες προκλητικές πράξεις του οποιουδήποτε μέλους της αποστολής μας και εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που αν όντως έγιναν θα τα καταδικάσουμε και θα λειτουργήσουμε αναλόγως.

Στο θέμα αστυνομία τι να σχολιάσουμε;

Το γεγονός πως θεωρούσε τον αγώνα υψηλού κινδύνου στην αστυνομική σύσκεψη που προηγήθηκε του αγώνα;

Την ανυπαρξία τους σε έναν αγώνα που οι ίδιοι θεώρησαν υψηλού κινδύνου;

Την παρουσία τους έπειτα από ώρα και μετά από συνεχή τηλεφωνήματα απλών φιλάθλων με αρκετά ανήλικα παιδιά, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση από 10-20 ‘’οργανωμένους μάγκες’’ πολιτικά υποκινημένους, βάση των συνθημάτων που εξαπέλυσαν προς την κερκίδα μας. Προφανώς πρόκειται για γνωστούς – άγνωστους, οι οποίοι πετροβολούσαν αυτοκίνητα φίλων της Πάφου, μικρά παιδιά και έκλεβαν πανό από μαθητές και κασκόλ από ηλικιωμένο πλανοδιοπώλη, με σκοπό να τα επιδείξουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υλικό το οποίο κατέχουμε και θα παραθέσουμε στις αρχές.

Βέβαια σήμερα ακούσαμε πως ο τρόμος που βίωσαν οι ανήλικοι φίλοι της ομάδας μας είναι θέατρο για να προκαλέσουμε εντυπώσεις, αν είναι δυνατόν.  Και εδώ υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό και θύματα – αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι έχουν ήδη δώσει κατάθεση στις αρμόδιες αρχές.  

Είμαστε λοιπόν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και κάθε ενδιαφερόμενου, με υλικό το οποίο προβάλλει ξεκάθαρα τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν, έτσι ώστε εν τέλει αυτό που θα μείνει να είναι η ξεκάθαρη αλήθεια και όχι οι εντυπώσεις.

Κλείνοντας απολογούμαστε στους φίλους της ομάδας μας και ιδιαίτερα στις οικογένειες και τα μικρά παιδιά για τα όσα αναγκάστηκαν να βιώσουν. Υποσχόμαστε ότι θα σταθούμε ασπίδα προστασίας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για στον κόσμο μας.

Καλή συνέχεια στο ιστορικό, προσφυγικό σωματείο της Νέας Σαλαμίνας. πάντα με το ήθος που της αξίζει. Η πλειοψηφία του κόσμου της, είμαστε σίγουροι δεν εκφράζεται από αυτά τα συγκεκριμένα – λιγοστά άτομα –  που το Σάββατο δεν σεβάστηκαν την ιστορία της.

English Press report

As Pafos FC we have learned to operate correctly, professionally and not impulsively in order to create impressions. So having reached the next days and seeing the events of Saturday calm and above all substantiated with evidence, which will be delivered to the authorities, we are in a position to declare the following:

After examining photographic and video material, a large part of which comes from the home stand, we condemn what has happened in front of and inside the bench of our team. Unprecedented incidents which were evident from the start of the match that they would happen, led by the coach of the Nea Salamina team, Mr. Savvas Poursaitidis. His whole behaviour at the start of the match during and at the end was enough to fire up the atmosphere and cause those few sick minds to provoke our supporters from the stand with covered faces and hoods (see Fan ID Card as a measure of identification) and others above and on the bench of our team, to provoke from the first moment with cups of water, cigarettes, swearing and not only that, with incredible fanaticism.

Despite what had happened and the calm reaction by the players and staff of Pafos FC , we come to the second goal and our team’s clear victory, where the footage clearly shows our side’s celebrations and the scorer Onni Valakari getting a shirt, writing “For you captain Jairo ” in order to dedicate the goal to him. What all the sports community of Cyprus have seen is that our players suffer the attack of the players of Nea Salamina and by the coaching staff of the opponents, dragging all the members of the bench of Nea Salamina as well as a member of the Board of Directors being on the guests’ bench. We don’t believe that this was done to celebrate our goal and victory together…

We heard about provoking and gestures from our Head Coach Mr. Henning Berg and within 24 hours, they themselves changed it. We heard about hitting by our Technical Director Mr. Gaizka Mendieta that was eventually attack and we clearly see at the material we have that he never participated in the incidents. Personalities who, in so many years on the pitches and in the midst of a brilliant course in World football, never gave feed to any comment. Therefore, we are waiting here for the deposition of evidence and material as we were told by the people of Nea Salamina about any provocative actions of any member of our staff and we will be the first to condemn them if they really happened and we will act accordingly.

What can we say about the police?

The fact that they considered the match of high-risk in the pre-match police meeting?

Their non-existence in a match that they themselves considered of high risk?

Their presence after hours and after continuous phone calls from ordinary fans with several minor children, who were attacked by 10-20 “organized lads” politically motivated, based on the slogans they unleashed towards our stand. Apparently, these well – known strangers, who threw stones at the cars of Pafos friends, children and stole banners from students and scarves from an elderly street seller, with the aim of showing them on social media, material that we have and will cite to the authorities.

Of course, today we heard that the terror experienced by the minor friends of our team is a kind of theater to create impressions! Here too there is audio-visual material and victims – eyewitnesses who have already filled complaints to the competent authorities.

We are therefore at the disposal of the authorities and anyone interested, with material that clearly presents the events exactly as they happened, so that in the end what will remain is the clear truth and not the impressions.

Closing, we apologize to the friends of our team and especially to the families and small children for what they were forced to experience. We promise to stand as a shield of protection. It is the least we can do for our world.

Good luck to the historic, refugee Club of Nea Salamina, always with the values it deserves. The majority of supporters, we are sure, is not expressed by these specific – few people – who on Saturday did not respect their Club’s history.